fb.png
 

Export na webovú stránku spoločnosti a Facebook

 • kurzy a termíny evidované v Eduoffice je možné automaticky prepojiť s vašou webstránkou 
 • návštevníci vašej webstránky sa môžu cez jednoduchý formulár prihlasovať na vami publikované kurzy
 • kurzy evidované v EduOffice je možné publikovať na hocijakej webstránke cez existujúce API
 • pre používateľov Wordpress sme vytvorili špeciálny wordpress plugin, ktorý umožní zobrazovanie vašich kurzov behom pár minút. Stačí si tento plugin nainštalovať a urobiť základné nastavenia.
 • možnosť prepojiť EduOffice s vašou Facebook stránkou a umiestňovať informácie o nových kurzoch ako príspevky

Prehľadná evidencia

 • klientov – firmy,  jednotlivci, účastníci kurzov
 • ľudí vo vašej spoločnosti – zamestnanci, lektori, kontaktné osoby
 • kategórií kurzov
 • školiacich priestorov a budov
 • platieb pri každom účastníkovi kurzu
 • automaticky vygenerovaný jedinečný variabilný symbol pre kurz, termín, účastníka kurzu

Databáza klientov

 • vytvorenie databázy firiem a osôb
 • vytváranie štítkov (tagy) a ich prideľovanie ku osobám a firmám (VIP, člen klubu,...)
 • filtrovanie podľa štítkov
 • možnosť hromadného importu klientov z existujúcej databázy
 
fb.png
 

Manažment kurzov a administratíva

Kurzy

 • vytvorenie šablón kurzov
 • publikovanie kurzov ako "kurzy bez termínu" a "kurzy na mieru" (vnútrofiremné vzdelávanie)
 • zobrazenie aktuálnych termínov daného kurzu
 • vytvorenie kategórií a podkategórií pre kurz
 • archivácia kurzov

Termíny

 • evidencia aktuálnych, minulých a zrušených termínov kurzov
 • evidencia účastníkov daných termínov
 • automaticky pridelený špecifický symbol pre termín kurzu a účastníka
 • nastavenie publikovania termínov
 • možnosť obnovy zrušených termínov
 • exporty termínov
  • tlač prezenčných listín
  • hromadná tlač certifikátov o absolvovaní kurzov
  • publikovanie termínov na facebook

Starostlivosť o účastníkov

 • hromadné informačné e-maily prihláseným účastníkom kurzu
 • e-maily s novinkami pre absolventov kurzu
 • zasielanie mailových upomienok neplatičom
 • evidencia úhrad účastníkov
 • evidencia dochádzky účastníkov
 
fb.png
sec.jpg
 

Zabezpečenie vašich dát a diskrétnosť 

 • aplikácia EduOffice je prístupná len cez šifrovaný protokol https podobne ako internetbanking
 • každá firma má svoju vlastnú aplikáciu s vlastnou databázou
 • jedinečná a prehľadná doména pre každého klienta
 • dáta sú automaticky zálohované na dvoch nezávislých serveroch
 • servery sú umiestnené v dátovom centre, ktoré využíva najmodernejšie technológie v najvyššom štandarde TIER3+, ktorý garantuje maximálnu dostupnosť a bezpečnosť vašich dát.

Plánované funkcie 

 • automatický export a aktualizácia kurzov na vzdelávacie portály Education.sk, Kurzy.sk, Studia.sk... ako aj personálnych softvérov
 • možnosť evidencie poznámok k účastníkom a kurzom
 • rozvrh
 • napojenie na externý e-mailing systém, možnosť vytvárania newslettrov a odosielanie na vybrané skupiny klientov z databázy vzdelávacej spoločnosti v EduOffice
 • individuálne e-maily účastníkom kurzov priamo zo systému EduOffice
 • možnosť nastavenia SMS notifikácií pre účastníkov kurzov
 • interný hodnotiaci systém od účastníkov kurzov
 • vystavovanie zálohových faktúr a export do účtovného systému
 • dochádzkový systém
 
fb.png