Stocksy_Medium_508278.jpg

Elektronická kancelária pre vzdelávacie spoločnosti

Marketing a administratíva pod jednou strechou

5 dôvodov prečo používať EduOffice

1. Uľahčí a zautomatizuje vám celý administratívny proces

2. Pomôže vám s rozvojom marketingu

3. Je dostupný z akéhokoľvek miesta

4. Vaše dáta sú v bezpečí

5. Technická podpora zdarma

 

 

Export na webovú stránku vzdelávacej spoločnosti a na Facebook

 • Wordpress plugin pre prepojenie kurzov v EduOffice s webovou stránkou používateľa 
 • Export kurzov, termínov a kategórií kurzov vo formáte JSON, ktorý viete umiestniť na ľubovoľnú webovú stránku
 • Automatická aktualizácia termínov na webovej stránke po zmene v EduOffice
 • Možnosť prihlásenia účastníka na kurzy priamo z formulára na webovej stránke 
 • Možnosť prepojiť EduOffice s Facebook stránkou vzdelávacej spoločnosti a umiestňovať informácie o nových kurzoch ako príspevky

Manažment kurzov

 • Vytváranie šablón pre kurzy
 • Zadávanie termínov
 • Evidencia účastníkov k termínom
 • Archivácia realizovaných termínov
 • Automatické prihlasovanie účastníkov z webových stránok
 

Administratíva

 • Tlač prezenčných listín
 • Tlač certifikátov o absolvovaní kurzu s možnosťou vytvoriť si vlastný dizajn certifikátu
 • Plánovanie budúcich termínov kurzov
 • Archivácia realizovaných kurzov
 • Automaticky vygenerovaný jedinečný variabilný symbol pre kurz, termín, účastníka kurzu

Starostivosť o účastníkov kurzov

 • Hromadné informačné e-maily prihláseným účastníkom kurzu
 • E-maily s novinkami pre absolventov kurzu

 

 

 

Roky spolupráce so vzdelávacími spoločnosťami nám ukázali, čo naši zákazníci denno-denne potrebujú. Rozhodli sme sa teda vytvoriť softvér, ktorý vzdelávaciu spoločnosť odbremení od rutinnej administratívy, uľahčí jej marketing a podporí obchodovanie. EduOffice má ambíciu stať sa komplexným administratívno-marketingovým nástrojom použiteľným pre vzdelávacie spoločnosti rôznej veľkosti. Jednotlivé funkcie EduOffice budú priebežne rozvíjané a dopĺňané tak, aby vzdelávacie spoločnosti mohli rutinnú administratívu vykonávať rýchlejšie a marketing realizovať efektívnejšie a cenovo dostupnejšie.

cards.jpg